Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Δείτε τον Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας εδώ.

Έκθεση Ανεξάρτητων Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - 23/06/2022

Δείτε την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου εδώ.

Έκθεση Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 - 01/06/2022

Δείτε την Έκθεση Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 εδώ.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Δείτε την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων εδώ.

Πολιτική Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δείτε την Πολιτική Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εδώ.

Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Δείτε την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης εδώ.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δείτε την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ.

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Δείτε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου εδώ.

Πολιτική Αποδοχών

Δείτε την Πολιτική Αποδοχών εδώ.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας εδώ.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου εδώ.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων B&F

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων B&F εδώ.

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου εδώ.