Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 12/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - 19/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 19/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 19/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 15/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - 13/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - 02/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - 11/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 09/05/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023 - 27/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 07/04/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - 03/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - 24/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021 - 22/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 04/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - 21/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 - 14/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 - 08/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 - 06/12/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 08/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 02/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 26/06/2018 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 27/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 18/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - 17/10/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 04/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 04/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - 30/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 28/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - 28/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 26/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 26/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 26/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ - 23/09/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 16/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - 16/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 05/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 29/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - 28/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 28/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2022 - 27/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 27/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΔΟΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - 20/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 20/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 15/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - 15/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - 08/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 31/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 - 13/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 09/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 29/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022 - 28/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 23/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ - RIVERMILL LOGISTICS - 29/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - 21/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 17/12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24.06.2021 - 10/12/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24.06.2021 - 10/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 10/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 09/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ARETOUSA M.IKE - 06/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CANALIS M.IKE - 06/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KREMB M.IKE - 06/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VENTUS M.IKE - 06/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 - 06/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 01/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021 - 30/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 25/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 23/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 22/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 19/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 18/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 17/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 16/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 12/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 02/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 01/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 25/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 22/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 19/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 19/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. - 05/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 25/08/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 19/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - 07/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - 24/06/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - 24/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - 24/06/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021 - 24/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021 - 24/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ - 23/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 17/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 15/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - 14/06/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 31/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021-31/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CANALIS M.IKE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 05/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 29/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021 - 27/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 21/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 15/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 13/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 12/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - 09/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΜΠΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ-22/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-11/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ-11/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-01/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019-01/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-23/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-20/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-13/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-05/11/2020

ANAKOINΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-02/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-02/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-26/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-23/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-20/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-14/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-13/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ-21/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-18/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-17/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-16/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-15/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-14/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-11/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-10/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-09/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-07/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-07/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-07/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-04/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-03/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-31/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-28/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-21/08/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020-16/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-02/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-30/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-26/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020-25/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ-22/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ-19/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ-19/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-17/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-09/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-05/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-29/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ-27/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-26/05/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-21/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-15/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-12/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-08/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-06/05/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-29/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-28/04/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ-21/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-08/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-06/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-01/04/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-18/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-17/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-16/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-13/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-12/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-11/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-09/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-03/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 26/6/2018 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-31/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 26/6/2018 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ-17/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-17/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ-12/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-03/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-03/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-29/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-28/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-27/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-26/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-26/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-22/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-22/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-22/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-18/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-15/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-13/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-12/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2018-11/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-07/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-06/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-05/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-11/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ-20/06/2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29/05/2019-31/05/2019

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018-30/05/2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019-16/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019-07/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 09/04/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18/01/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ – 18/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-3/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-22/10/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018-10/08/2018 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-06/08/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- 26/07/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 25/07/2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- 12/07/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018- 29/06/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018- 28/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/06/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/06/2018