Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Σοφία Μπιθαρά - Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιογραφικό
 • Βασίλειος Μπιθαράς - Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βιογραφικό
 • Γεώργιος Μπιθαράς - Εκτελεστικό Μέλος Βιογραφικό
 • Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά - Μη Εκτελεστικό Μέλος Βιογραφικό
 • Ευάγγελος Πούλιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Βιογραφικό
 • Σταύρος Λεκκάκος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Βιογραφικό

Επιτροπή Ελέγχου

 • Σταύρος Λεκκάκος - Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευάγγελος Πούλιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αμοιβών

 • Σταύρος Λεκκάκος - Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευάγγελος Πούλιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οργανόγραμμα εταιρείας

Δείτε το Οργανόγραμμα της εταιρείας εδώ.

Κατασταστικό εταιρείας

Δείτε το Καταστατικό της εταιρείας εδώ.

Ορκωτοί Ελεγκτές

Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές.

Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2020 ανατέθηκε στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Μανόλη Μιχαλιό, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131, της εταιρείας Grant Thornton A.E.